Preskočiť navigáciu

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Prešovskom samosprávnom kraji (1046) Sociálna rehabilitácia | Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - detská skupina | Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Sprievodcovská služba a predčitateľská služba | Tlmočnícka služba | Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Podpora samostatného bývania | Sociálne poradenstvo - základné | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | Stredisko osobnej hygieny | Špecializované zariadenie | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | Terénna sociálna služba krízovej intervencie | Práčovňa | Denné centrum | Zariadenie opatrovateľskej služby | Zariadenie pre seniorov | Zariadenie núdzového bývania | Komunitné centrum | Nocľaháreň | Útulok | Zariadenie podporovaného bývania | Sociálne poradenstvo - špecializované | Domov na polceste | Nízkoprahové denné centrum | Rehabilitačné stredisko | Služba včasnej intervencie | Domov sociálnych služieb | Denný stacionár | Požičiavanie pomôcok | Opatrovateľská služba | Prepravná služba | Jedáleň  
Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - PSK Centrum sociálnych služieb Giraltovce, Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou | Centrum sociálnych služieb Giraltovce, Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou | Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov | RK Charita n.o., Zariadenie sociálnych služieb Ulič, Ulič 368, 06767 Ulič | SENIORSITY, n.o., Sitnícka 1475/1, 09101 Stropkov | | Humanitarian, n.o., Senior dom, Popradská 2057/84, 06401 Stará Ľubovňa | Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov | OZ VZDELÁVANIA A SOCIÁLNEJ POMOCI, Centrum Narnia, Bayerova 2847/1A, 08001 Prešov | Domov sociálnych služieb v Legnave, 62, 08274 Brezovička | | Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kpt.Nálepku 643/7, 08271 Lipany | Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov | Domov sociálnych služieb v Jabloni, 133, 06713 Jabloň | SPIRIT n.o., Liečebňa sv. Filomény, Domašská 670/4, 09302 Vranov nad Topľou | Viera-Láska-Nádej, o.z., Lomnická 6922/30, 08005 Prešov | Viera-Láska-Nádej, o.z., 1. Nadzemné podlažie, Centrum Svetielko, Mirka Nešpora 15604/4A, 08001 Prešov | Viera-Láska-Nádej, o.z., 2.Nadzemné podlažie, Centrum Svetielko, Mirka Nešpora 15604/4A, 08001 Prešov | Atrium n.o., Dilongova 5881/13, 08001 Prešov | Sessile, n.o., byt č. 21, Gorlická 583/2, 08501 Bardejov | Centrum sociálnych služieb Zátišie, Čs.armády 1594/5, 06901 Snina | Atrium n.o., Atrium n.o. Prešov, Dilongova 7366/15, 08001 Prešov | Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Júdu Tadeáša, Štefánikova 1525/29, 06601 Humenné | Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Gen. Svobodu 112/88, 05971 Ľubica | DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870/10, 06801 Medzilaborce | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Zariadenie podporovaného bývania, Bielidla 1194/27, 05304 Spišské Podhradie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Zariadenie podporovaného bývania, Štúrova 1193/22, 05304 Spišské Podhradie | Gabriela n.o., Raymanova 12045, 08001 Prešov | Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul, 121, 05373 Vyšný Slavkov | Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Rodiny, 2, 05913 Jánovce | Spišská katolícka charita, Dom Charitas sv. Jána Almužníka, 775, 06511 Nová Ľubovňa | Arcidiecézna charita Košice, Diecézny kňazský domov - Dom pokojnej staroby F. M, Námestie sv. Jakuba 30/30, 08221 Veľký Šariš | Arcidiecézna charita Košice, Nám.sv.Jakuba 1261/30, 08221 Veľký Šariš | Arcidiecézna charita Košice, Hviezdoslavova 826/66, 08271 Lipany | Arcidiecézna charita Košice, Lúčna 812/59, 09301 Vranov nad Topľou | Arcidiecézna charita Košice, 17. novembra 8, 08301 Sabinov | Arcidiecézna charita Košice, Jána Bottu 142/2, 06901 Snina | Senires n. o., Domov sociálnych služieb, Scherfelova 16, 05801 Poprad | Zariadenie sociálnych služieb Dotyk, Ševčenkova 681/1, 06801 Medzilaborce | Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 655/3, 05304 Spišské Podhradie | Občianske združenie BARLIČKA, Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov | Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov | Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov | Domov sv. Dominika, Domov sv. Dominika, 115, 08253 Petrovany | Občianske združenie Detské srdce, Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko -domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, Čapajevova 4925/27, 08001 Prešov | Občianske združenie Detské srdce, Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko -domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, Čapajevova 4925/27, 08001 Prešov | Gabriela n.o., Lemešianska 205/21, 08001 Haniska | Dar pokoja n.o., 339, 08233 Chminianska Nová Ves | Viera-Láska-Nádej, o.z., Centrum svetielko, Vavilovova 22, 85101 Bratislava-Petržalka | Krajské autistické centrum Prešov, n.o., skratka KACP, n.o., Špecializované zariadenie pre klientov s autizmom, Vodárenská 5985/3, 08001 Prešov | Krajské autistické centrum Prešov, n.o., skratka KACP, n.o., Špecializované zariadenie pre klientov s autizmom, Vodárenská 5985/3, 08001 Prešov | Bez bariér n.o., Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov | Občianske združenie BARLIČKA, Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov | Občianske združenie BARLIČKA, Volgogradská 11065/22, 08001 Prešov | Občianske združenie BARLIČKA, Prostějovská 4837/10, 08001 Prešov | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov | Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 08005 Prešov | Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 08005 Prešov | Ako doma, n.o., Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Ako doma, Ďumbierska 7331/40, 08001 Prešov | Ako doma, n.o., Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Ako doma, Ďumbierska 7331/40, 08001 Prešov | Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o., Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, 261, 08213 Demjata | Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo stromoradie 12450/6, 08001 Prešov | Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo stromoradie 12450/6, 08001 Prešov | Atrium Svidník, n.o., ATRIUM Svidník n.o., Duklianska 2263/26, 08901 Svidník | Domov sociálnych služieb v Stropkove, Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 09101 Stropkov | Domov sociálnych služieb v Stropkove, Rehabilitačné stredisko v Stropkove, Matice slovenskej 904/22, 09101 Stropkov | Dom detí Božieho milosrdenstva n.o., Matice slovenskej 1899/31, 09101 Stropkov | Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o., Jilemnického 2086/7, 09101 Stropkov | Centrum sociálnych služieb Clementia, Centrum sociálnych služieb Clementia, 287, 08203 Ličartovce | Centrum sociálnych služieb Clementia, Centrum sociálnych služieb Clementia, 287, 08203 Ličartovce | Domov pre seniorov, Mierová 1103/88, 06401 Stará Ľubovňa | Domov pre seniorov, Mierová 1103/88, 06401 Stará Ľubovňa | Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Anny, Štúrova 385/5, 06401 Stará Ľubovňa | Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Anny, Štúrova 385/5, 06401 Stará Ľubovňa | Humanitarian, n.o., Senior residence, 125, 06502 Vyšné Ružbachy | Senior dom Svida, SNP 38/4, 08901 Svidník | Senior dom Svida, SNP 38/4, 08901 Svidník | Centrum sociálnych služieb Giraltovce, Kukorelliho 335/17, 08701 Giraltovce | Centrum sociálnych služieb Giraltovce, Kukorelliho 335/17, 08701 Giraltovce | Centrum sociálnych služieb Giraltovce, Kukorelliho 335/17, 08701 Giraltovce | NÁŠ DOM, n.o., D. Millyho 448/1, 08901 Svidník | Atrium Svidník, n.o., Centrum sociálnych služieb Svidník, Duklianska 653/25, 08901 Svidník | SENIORPARK n.o., Michalská 396/6, 05918 Spišské Bystré | SENIORPARK n.o., Kvetnica 424/24, 05801 Poprad | Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646/19, 09302 Vranov nad Topľou | Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou , Školská 646/19, 09302 Vranov nad Topľou | Centrum sociálnych služieb AMETYST, 300, 09401 Tovarné | Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné | Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné | Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné | Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Polyfunčné rehabilitačné centrum, Budovateľská 2561/33A, 09301 Vranov nad Topľou | LUNETA, nezisková organizácia, LUNETA-chránené bývanie, Železničiarska 582/14, 09431 Hanušovce nad Topľou | GERION senior centrum, n.o., 670, 09415 Zámutov | Domov sociálnych služieb v Legnave, Domov sociálnych služeb v Legnave, 72, 06546 Legnava | Špecializované zariadenie Domov v Poloninách, 50, 06768 Nová Sedlica | Centrum sociálnych služieb Zátišie, 89, 06734 Osadné | Centrum sociálnych služieb Zátišie, 149, 06734 Osadné | Centrum sociálnych služieb Zátišie, Čs.armády 1594/5, 06901 Snina | Gabriela n.o., Čs.armády 1601/12, 06901 Snina | Gabriela n.o., Čs.armády 1601/12, 06901 Snina | Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina, Dom Humanity SČK, 1.mája 882/17, 06901 Snina | KOSMATEC, n.o., 120, 06773 Ubľa | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 05935 Batizovce | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 05935 Batizovce | Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, Denný stacionár-DSS, Francisciho 905/29, 05801 Poprad | SENIORPARK n.o., Kvetnica 424/24, 05801 Poprad | Domov sociálnych služieb v Sabinove, Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 08301 Sabinov | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Dobrianskeho 52/1, 06801 Medzilaborce | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, 64, 06801 Kalinov | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, 58, 06801 Kalinov | Zariadenie sociálnych služieb Dotyk, Ševčenkova 681/1, 06801 Medzilaborce | RADOSŤ, n.o. CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 86, 06716 Výrava | DSS Medzilaborce, n.o., 49, 06752 Habura | DSS Medzilaborce, n.o., Špecializované zariadenie sociálnych služieb Habura, 309, 06752 Habura | Eurotrend, n.o., ZSS EUROTREND, Duchnovičova 533/16, 06801 Medzilaborce | VITALIS, n.o., Mierová 336/24, 06801 Medzilaborce | Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 41, 06773 Dúbrava | Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 41, 06773 Dúbrava | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50, 50, 06768 Nová Sedlica | Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb, Pod lesom 552/6, 06001 Kežmarok | Domov sociálnych služieb v ZSS Jasoň, Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves | Špecializované zariadenie v ZSS Jasoň, Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves | Inštitút Krista Veľkňaza, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, 198, 05973 Žakovce | ŽIVOT, n.o., Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie, 176, 05904 Spišské Hanušovce | ŽIVOT, n.o., Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie , 176, 05904 Spišské Hanušovce | JESEŇ ŽIVOTA, n.o., Tatranská 189/51, 05952 Veľká Lomnica | JESEŇ ŽIVOTA, n.o., Tatranská 189/51, 05952 Veľká Lomnica | Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Domov sociálnych služieb v Brezovičke, 62, 08274 Brezovička | Domov sociálnych služieb v Sabinove, Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 08301 Sabinov | AMOS n.o., Centrum sociálnych služieb AMOS n.o., 32, 06713 Rokytov pri Humennom | VALLE n.o., Duchnovičova 1680/22, 06601 Humenné | Ošetrovateľské centrum, Špecializované zariadenie v Humennom, Lipová 765/32, 06601 Humenné | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Starinská 6189/164, 06601 Humenné | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1/1, 05304 Spišské Podhradie | Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o., Námestie slobody 256/6, 05314 Spišský Štvrtok | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Zariadenie podporovaného bývania, Štúrova 24/15, 05304 Spišské Podhradie | HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Probstnerova cesta 668/6, 05401 Levoča | HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Probstnerova cesta 668/6, 05401 Levoča | Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.,Komenského 1089/55, 05304 Spišské Podhradie | Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb v Ľubici, Dr. Alexandra 139/42, 06001 Kežmarok | Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb v Ľubici, Dr. Alexandra 139/42, 06001 Kežmarok | Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb v Ľubici, Dr. Alexandra 139/42, 06001 Kežmarok | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 85, 08642 Hertník | Vrbovnica, n.o., Orechová-Skleníky 2890, 08501 Bardejov | NsP Sv. Jakuba, n.o., Sv.Jakuba 510/21, 08501 Bardejov | Sessile, n.o., Komenského 564/25, 08501 Bardejov | S.O.S. n.o., Lipový dom v Kružlove, zariadenie pre seniorov, 1, 08604 Kružlov | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, 158, 06741 Ptičie | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, 158, 06741 Ptičie | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, 158, 06741 Ptičie | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Čsl.armády 1371/14, 06601 Humenné | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Čsl.armády 1371/14, 06601 Humenné | Domov sociálnych služieb v Jabloni, 78, 06713 Jabloň | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 59/63, 06601 Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 59/63, 06601 Humenné | Zariadenie sociálnych služieb Egídius, 29.augusta 872/4, 08501 Bardejov | Zariadenie sociálnych služieb Egídius, 29.augusta 872/4, 08501 Bardejov | Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 1644/38, 08501 Bardejov | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 85, 08642 Hertník | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 85, 08642 Hertník