Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Prešovský samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Lipová, Humenné, (Ošetrovateľské centrum, s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 67-36505129-A0003 dom ošetrovateľskej starostlivosti Lipová 765/32, 06601 Humenné  
hospic Hospic, Pri štadióne, Bardejov, (Arcidiecézna charita Košice) (ústavná hospicová starostlivosť) 67-35514027-A0001 hospic Pri štadióne 2, 08501 Bardejov  
hospic Hospic, Pri štadióne, Bardejov, (Arcidiecézna charita Košice) (ústavná hospicová starostlivosť) 51-35514027-A0001 hospic Pri štadióne 23, 08501 Bardejov  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Pri štadióne, Bardejov, (Arcidiecézna charita Košice) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514027-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti Pri štadióne 23, 08501 Bardejov  
hospic HOSPIC sv. Filomény, Domašská, Vranov nad Topľou, (HONESTUM, n.o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 67-52312771-A0003 hospic Liečebňa sv. Filomény, Domašská 670/4, 09302 Vranov nad Topľou  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Domašská, Vranov nad Topľou, (HONESTUM, n.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 67-52312771-A0005 dom ošetrovateľskej starostlivosti Liečebňa sv. Filomény, Domašská 670/4, 09302 Vranov nad Topľou