Preskočiť navigáciu

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v PSK (46) Sabinov (6) | Stropkov (5) | Medzilaborce (3) | Prešov (3) | Levoča (4) | Snina (3) | Stará Ľubovňa (3) | Bardejov (4) | Poprad (3) | Kežmarok (4) | Svidník (2) | Vranov nad Topľou (3) | Humenné (3)  
Lekárenská pohotovostná služba v PSK spádové územie Okres Bardejov | spádové územie Okres Humenné | spádové územie Okres Kežmarok | spádové územie Okres Levoča | spádové územie Okres Medzilaborce | spádové územie Okres Poprad | spádové územie Okres Prešov | spádové územie Okres Sabinov | spádové územie Okres Snina | spádové územie Okres Stará Ľubovňa | spádové územie Okres Stropkov pre dospelých | spádové územie Okres Svidník pre dospelých | spádové územie Okres Vranov nad Topľou | spádové územie Okresy Svidník, Stropkov pre deti a dorast  
Lekárne a výdajne ZP (329) Medzilaborce (5) | Kežmarok (19) | Sabinov (19) | Svidník (14) | Levoča (12) | Stará Ľubovňa (19) | Prešov (77) | Humenné (29) | Vranov nad Topľou (30) | Stropkov (8) | Snina (16) | Bardejov (35) | Poprad (46)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (3117) Levoča (108) | Poprad (504) | Kežmarok (167) | Medzilaborce (54) | Stará Ľubovňa (157) | Sabinov (132) | Snina (133) | Bardejov (308) | Stropkov (72) | Humenné (260) | Svidník (171) | Vranov nad Topľou (235) | Prešov (816)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (42) Levoča (1) | Snina (1) | Poprad (12) | Svidník (3) | Stará Ľubovňa (2) | Vranov nad Topľou (4) | Stropkov (2) | Kežmarok (3) | Bardejov (7) | Humenné (4) | Prešov (3)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (77) Svidník (2) | Kežmarok (4) | Medzilaborce (2) | Stará Ľubovňa (3) | Sabinov (3) | Bardejov (9) | Prešov (13) | Levoča (4) | Poprad (17) | Stropkov (4) | Snina (4) | Humenné (7) | Vranov nad Topľou (5)