Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Zdravotníctvo

Ambulantná pohotovostná služba v PSK (47) Sabinov (3) | Stropkov (2) | Medzilaborce (4) | Prešov (3) | Levoča (4) | Snina (4) | Stará Ľubovňa (4) | Bardejov (3) | Poprad (4) | Kežmarok (4) | Svidník (4) | Vranov nad Topľou (4) | Humenné (4)  
Lekárenská pohotovostná služba v PSK spádové územie Okres Bardejov | spádové územie Okres Humenné | spádové územie Okres Kežmarok | spádové územie Okres Levoča | spádové územie Okres Medzilaborce | spádové územie Okres Poprad | spádové územie Okres Prešov | spádové územie Okres Sabinov | spádové územie Okres Snina | spádové územie Okres Stará Ľubovňa | spádové územie Okres Stropkov pre dospelých | spádové územie Okres Svidník pre dospelých | spádové územie Okres Vranov nad Topľou | spádové územie Okresy Svidník, Stropkov pre deti a dorast  
Lekárne a výdajne ZP (322) Medzilaborce (5) | Kežmarok (19) | Sabinov (20) | Svidník (15) | Levoča (12) | Stará Ľubovňa (17) | Humenné (29) | Prešov (71) | Vranov nad Topľou (29) | Stropkov (8) | Snina (16) | Bardejov (35) | Poprad (46)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (3075) Levoča (112) | Poprad (502) | Kežmarok (161) | Medzilaborce (55) | Stará Ľubovňa (156) | Sabinov (125) | Snina (127) | Bardejov (295) | Stropkov (72) | Humenné (268) | Svidník (175) | Vranov nad Topľou (232) | Prešov (795)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (11) Levoča (1) | Snina (1) | Poprad (12) | Svidník (2) | Stará Ľubovňa (2) | Vranov nad Topľou (2) | Stropkov (2) | Kežmarok (3) | Bardejov (8) | Humenné (6) | Prešov (5)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba