Preskočiť navigáciu

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v PSK (40) Sabinov (3) | Stropkov (2) | Medzilaborce (3) | Prešov (3) | Levoča (4) | Snina (3) | Stará Ľubovňa (4) | Bardejov (3) | Poprad (3) | Kežmarok (4) | Svidník (2) | Vranov nad Topľou (3) | Humenné (3)  
Lekárenská pohotovostná služba v PSK spádové územie Okres Bardejov | spádové územie Okres Humenné | spádové územie Okres Kežmarok | spádové územie Okres Levoča | spádové územie Okres Medzilaborce | spádové územie Okres Poprad | spádové územie Okres Prešov | spádové územie Okres Sabinov | spádové územie Okres Snina | spádové územie Okres Stará Ľubovňa | spádové územie Okres Stropkov pre dospelých | spádové územie Okres Svidník pre dospelých | spádové územie Okres Vranov nad Topľou | spádové územie Okresy Svidník, Stropkov pre deti a dorast  
Lekárne a výdajne ZP (328) Medzilaborce (6) | Kežmarok (20) | Sabinov (19) | Svidník (14) | Levoča (13) | Stará Ľubovňa (19) | Humenné (29) | Prešov (78) | Vranov nad Topľou (25) | Stropkov (8) | Snina (15) | Bardejov (34) | Poprad (48)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (3017) Levoča (109) | Poprad (480) | Kežmarok (159) | Medzilaborce (53) | Stará Ľubovňa (153) | Sabinov (132) | Snina (124) | Bardejov (311) | Stropkov (72) | Humenné (237) | Svidník (173) | Vranov nad Topľou (236) | Prešov (778)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (41) Levoča (1) | Snina (1) | Poprad (11) | Svidník (3) | Stará Ľubovňa (2) | Vranov nad Topľou (4) | Stropkov (2) | Kežmarok (3) | Bardejov (7) | Humenné (4) | Prešov (3)  
Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  
Domáca ošetrovateľská starostlivosť  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (57) Svidník (2) | Kežmarok (2) | Medzilaborce (2) | Stará Ľubovňa (3) | Sabinov (2) | Bardejov (6) | Prešov (7) | Levoča (4) | Poprad (12) | Humenné (5) | Vranov nad Topľou (5) | Stropkov (3) | Snina (4)