Preskočiť navigáciu

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:13 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, Czambelova 286
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, Czambelova 283
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 283/17, 97613 Slovenská Ľupča
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 9748, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 1.6.2020)
2. 19467, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 25.3.2021)
3. 19761, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.5.2021)
4. 19888, Valaská (dátum zaradenia: 4.6.2021)
5. 20041, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 1.7.2021)
6. 20123, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.7.2021)
7. 29646, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.12.2021)
8. 29918, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 10.1.2022)
9. 30100, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.1.2022)
10. 30448, Selce (dátum zaradenia: 8.3.2022)
11. 30634, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 30.3.2022)
12. 30693, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 4.4.2022)
13. 37438, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.8.2022)
14. 43092, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.8.2022)
15. 43365, Podkonice (dátum zaradenia: 14.9.2022)
16. 43420, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.9.2022)
17. 43421, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.9.2022)
18. 43493, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 23.9.2022)
19. 43453, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.9.2022)
20. 43556, Brusno (dátum zaradenia: 29.9.2022)
21. 16047, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.9.2022)
22. 43593, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.10.2022)
23. 43643, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.10.2022)
24. 44297, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.10.2022)
25. 44305, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.10.2022)
26. 43552, Šumiac (dátum zaradenia: 14.10.2022)
27. 44408, Lučatín (dátum zaradenia: 20.10.2022)
28. 44413, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.10.2022)
29. 43604, Špania Dolina (dátum zaradenia: 21.10.2022)
30. 44436, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.10.2022)
31. 44454, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.10.2022)
32. 44481, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.10.2022)
33. 44819, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.11.2022)
34. 44986, Vlkanová (dátum zaradenia: 5.12.2022)