Preskočiť navigáciu

Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT

Druh sociálnej služby: Domov na polceste
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby- dievčatá, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení ústavnej starostlivosti v detskom domove
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:25.5.2010
Miesto poskytovania:Domov na pol ceste "Križovatka", 31, 96234 Tŕnie
Email:

cdr.emklub@gmail.com

zdruzeniedzivipen@gmail.com

Telefón:

045/674 30 92

Mobil:

0907 400 705

Zodpovední zástupcoviaIng. Rudolf Toma
Poskytovateľ: Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT
Kollárova  1043/14
97401  Banská Bystrica
IČO: 35667028