Preskočiť navigáciu

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Kapacita:27 osôb
Deň začatia poskytovania:1.11.2001
Miesto poskytovania:Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká
Email:

mmojzisova@ddhron.sk

hron@ddhron.sk

Telefón:

+421 486192320

Web:http://www.ddhron.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Marta Mojžišová
Poskytovateľ: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
Štvrť Kapitána Nálepku  769/19
97697  Nemecká
IČO: 37827146

Evidencia žiadateľov - poradovník

Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká
K:27 V:1 Ž:67
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma