Preskočiť navigáciu

Ambulancia pracovného lekárstva, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Druh zariadenia: ambulancia pracovného lekárstva ambulancia pracovného lekárstva
Identifikátor: 51-31813861-A0561
Odborné zameranie: pracovné lekárstvo
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocnica Akademika L. Dérera
Limbová  2645/5
83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne:
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.