Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Gelnica

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Štefánia Adamkovičová, Gelnica, (PNEUMOINT, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36600148-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 06.03.2024 do 07.03.2024
Slovenská 71/50, 05601 Gelnica 7:00 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Gelnica, (PRO VITAE n.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-37886428-A0016 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 42/33, 05601 Gelnica dnes neordinuje

Košice - okolie

liečebňa Liečebňa, Štós, (KÚPELE ŠTÓS, a.s.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Pneumológia a ftizeológia, Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 68-31714463-A0001 liečebňa 235, 04426 Štós  

Košice I

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Staré Mesto, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0064 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Radovan Tiško, PhD., Košice-Sever, (RT-MED s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-51785811-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Komenského 3678/37, 04001 Košice-Sever 9:30 - 13:00 - 13:15 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Mária Pobehová, Košice-Staré Mesto, (MEDIPOBCOM s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36587508-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Komenského 37/A, 04001 Košice-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Ružena Timurová Zambová, Košice-Sever, (Timurová Zambová Ružena, MUDr.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-35555581-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Komenského 74/37A, 04001 Košice-Sever
Zariadenie bolo zrušené k 31.10.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Staré Mesto, (Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-36582433-A0029 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Masarykova 1632/9, 04001 Košice-Staré Mesto 7:30 - 14:00

Košice II

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Košice-Šaca, (Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 68-36168165-A0029 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Nemocnica AGEL Košice-Šaca, Lúčna 512/57, 04015 Košice-Šaca  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 2, Košice-Západ, (Detská fakultná nemocnica Košice) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 68-00606715-A0040 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 01.02.2022
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 1, Košice-Západ, (Detská fakultná nemocnica Košice) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 68-00606715-A0011 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 01.02.2022
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 1, Košice-Západ, (Detská fakultná nemocnica Košice) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00606715-A0050 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ 8:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 2, Košice-Západ, (Detská fakultná nemocnica Košice) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00606715-A0051 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Antónia Marinčáková, Košice-Západ, (MEDITREZ, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36589217-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ 9:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0133 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Šaca, (Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36168165-A0131 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika U. S. Steel Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice-Šaca 6:45 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0163 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ 7:30 - 15:00

Košice IV

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0252 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04001 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0251 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04001 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia, Funkčná diagnostika) 68-00606707-A0326 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Maxilofaciálna chirurgia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Oftalmológia, Onkológia v chirurgii, Onkológia v gynekológii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Ortopedická protetika, Otorinolaryngológia, Plastická chirurgia, Zubné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia, Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, Psychiatria, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-00606707-A0003 zariadenie biomedicínskeho výskumu Rastislavova 43, Trieda SNP 1, 04001 Košice-Juh  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Spánkové centrum REM, s.r.o., Košice-Juh, (Spánkové centrum REM, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-52366120-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Jana Jurčová, Košice-Juh, (JURMED s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36607568-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Smetanova 773/2, 04001 Košice-Juh 9:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Peter Jurčo, Košice-Juh, (JURMED s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36607568-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Smetanova 773/2, 04001 Košice-Juh 7:30 - 13:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Erika Pribulová, Košice-Juh, (MEDEKA, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-47236639-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Smetanova 773/2, 04001 Košice-Juh 7:30 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Štefan Tóth, PhD., Košice-Juh, (TINTA-INK s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-46041770-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 12:00 - 18:00
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Rastislavova, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, JIS onkologická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Reumatológia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Neonatológia, Angiológia, Geriatria, Nefrológia, Endokrinológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Hepatológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Spondylochirurgia, Arytmia a koronárna jednotka, Onkológia v gynekológii, Chirurgia ruky, Onkológia v chirurgii, Pediatrická urológia, Onkológia v urológii, Pediatrická oftalmológia, Pediatrická anestéziológia, Detská psychiatria, Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii, Onkológia v gynekológii, Chirurgia ruky, Onkológia v chirurgii, Pediatrická urológia, Onkológia v urológii, Pediatrická oftalmológia, Pediatrická anestéziológia, Arytmia a koronárna jednotka, Zubná technika) 68-00606707-A0001 všeobecná nemocnica Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0046 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0042 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0036 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0022 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0050 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 68-00606707-A0057 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0054 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 9:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0055 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0056 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 9:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0057 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 11:15
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0058 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 11:45
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0059 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0060 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0061 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00606707-A0062 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Rastislavova, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Plastická chirurgia, Reumatológia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Neonatológia, Angiológia, Geriatria, Nefrológia, Endokrinológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, Onkológia v gynekológii, Pediatrická anestéziológia, Arytmia a koronárna jednotka, Pediatrická urológia, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Pracovné lekárstvo) 51-00606707-A0004 všeobecná nemocnica Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  

Michalovce

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Eva Babjaková, Michalovce, (PNEUMOMEDIK s.r.o.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia, Pneumológia a ftizeológia) 68-36594059-A0002 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Špitálska 1264/23, 07101 Michalovce 6:30 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Eva Babjaková, Michalovce, (PNEUMOMEDIK s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia, Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 68-36594059-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 1264/23, 07101 Michalovce 6:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Alica Molnárová, Veľké Kapušany, (MED - ALICE s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia, Vnútorné lekárstvo) 68-36601586-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Michalovce, (Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-44927380-A0079 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Agáta Lešová, Michalovce, (ALSPIRO, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-46948996-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Obchodná 3, 07101 Michalovce 7:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Alica Molnárová, Veľké Kapušany, (MED - ALICE s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia) 68-36601586-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Stripaj, Michalovce, (STRIPAI, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia) 68-36599310-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Nad Laborcom 1773/18, 07101 Michalovce dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Ján Stripaj, Michalovce, (STRIPAI, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia, Vnútorné lekárstvo) 68-36599310-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nad Laborcom 1773/18, 07101 Michalovce dnes neordinuje
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Špitálska, Michalovce, (Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, Radiačná onkológia, Neonatológia, Geriatria, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, JIS centrálna, Onkológia v gynekológii) 68-44927380-A0001 všeobecná nemocnica Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Michalovce, (Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-44927380-A0048 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje

Rožňava

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rožňava, (Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597341-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rožňava, (Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597341-A0008 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava 7:00 - 15:30

Sobrance

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Sobrance, (Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 51-35582391-A0004 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mieru 523/12, 07301 Sobrance  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Sobrance, (Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-35582391-A0005 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mieru 523/12, 07301 Sobrance
Zariadenie bolo zrušené k 11.10.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Sobrance, (Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.) (Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch) 51-35582391-A0007 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mieru 523/12, 07301 Sobrance
Zariadenie bolo zrušené k 11.10.2021

Spišská Nová Ves

ambulancia akupunktúry Ambulancia akupunktúry, MUDr. Soňa Šimková, Spišská Nová Ves, (MUDr. Soňa Šimková) (Akupunktúra, Pneumológia a ftizeológia) 68-35558181-A0002 ambulancia akupunktúry Zimná 202/67, 05201 Spišská Nová Ves 9:00 - 11:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Spišská Nová Ves, (Pľúcne Spiš s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-50607766-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Letná 32/27, 05201 Spišská Nová Ves 7:15 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia , Spišská Nová Ves, (Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597350-A0041 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Soňa Šimková, Spišská Nová Ves, (MUDr. Soňa Šimková) (Pneumológia a ftizeológia, Akupunktúra) 68-35558181-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Zimná 202/67, 05201 Spišská Nová Ves 9:00 - 11:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Krompachy, (Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36182672-A0006 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Banícka Štvrť 774/1, 05342 Krompachy 7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Slavomír Hrebenár, Spišská Nová Ves, (Pľúcna ambulancia Hrebenár, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-44785445-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 05.03.2024 do 08.03.2024
J. Fabiniho 521/15, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje

Trebišov

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Pavol Karakó, Kráľovský Chlmec, (RESPIRO - MEDICAL s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36605131-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 2512/8, 07701 Kráľovský Chlmec 7:30 - 12:30 - 13:00 - 16:00
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Slov. Nár. Povstania, Trebišov, (Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Plastická chirurgia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Cievna chirurgia, Hrudníková chirurgia, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, JIS centrálna) 68-36597376-A0001 všeobecná nemocnica Slov. Nár. Povstania 1049/76, 07501 Trebišov  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trebišov, (Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597376-A0006 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Slov. Nár. Povstania 1049/76, 07501 Trebišov 7:30 - 16:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trebišov, (Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-36597376-A0007 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Slov. Nár. Povstania 1049/76, 07501 Trebišov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00