Preskočiť navigáciu

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., M. Nešporu 216

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň (§ 25 a 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.4 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:29, z toho 10 osôb
Deň začatia poskytovania:2.2.2012
Miesto poskytovania:Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., M. Nešporu 216/8, 91101 Trenčín
Telefón:

+421 326402463

Email:

ssmtn@ssmtn.sk

Web:http://www.trencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mário Barinec
Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
IČO: 36124702