Preskočiť navigáciu

Sociálne služby Myjava, n.o., Trokanova 236

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň (§ 25 a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.4. zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:21 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2014
Miesto poskytovania:Sociálne služby Myjava, n. o., Trokanova 236/4, 90701 Myjava
Telefón:

+421 346907119

Email:

jana.galikova@myjava.sk

Web:http://www.myjava.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Daša Juríčková
Poskytovateľ: Sociálne služby Myjava, n.o.
Nám.M.R.Štefánika  560/4
90701  Myjava
IČO: 36119610