Preskočiť navigáciu

Ing. Jaroslav Smatana, Partizánska 1131

Druh sociálnej služby: Tlmočnícka služba (§ 44 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 5 podľa zákona č. 448/2008 Z. .)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe podľa § 44 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo sa v rámci opatrovateľskej služby tlmočenie poskytuje
Deň začatia poskytovania:27.3.2013
Miesto poskytovania:Partizánska 1131/51, 01701 Považská Bystrica
Mobil:

+421 908916267

Email:

smatasonic@seznam.cz

Zodpovední zástupcoviaIng. Jaroslav Smatana
Poskytovateľ: Ing. Jaroslav Smatana

01704  Považská Bystrica
IČO: 46198725