Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania (§ 34 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba; muži
Kapacita:8 osôb
Deň začatia poskytovania:20.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb , 65, 91308 Nová Bošáca
Email:

info@cssbosaca.sk

Telefón:

+421 327780110

Mobil:

+421 901918585

Web:http://www.cssbosaca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vojteková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
68
91308  Nová Bošáca
IČO: 34011641