Preskočiť navigáciu

Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:65 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:Agentúra sociálnych služieb- ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 01841 Dubnica nad Váhom
Mobil:

+421 903705580

Email:

sass.dubnica@azet.sk, ass.dubnica@gmail.com

Web:http://www.assdubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Jaroslav Kusý
Poskytovateľ: Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o.
IČO: 45732078