Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:22 osôb
Deň začatia poskytovania:13.10.2003
Miesto poskytovania:CSS Podhorie, n. o., 95, 95653 Krásna Ves
Telefón:

+421 387669244

Email:

centrum.podhorie@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Pavlisová
Poskytovateľ: Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
95
95653  Krásna Ves
IČO: 36119512