Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:36 osôb
Deň začatia poskytovania:28.3.2012
Miesto poskytovania:541, 01801 Udiča
Telefón:

+421 424262320

Mobil:

+421 907198277

Email:

hromadova8@post.sk

Web:http://www.riviera.webnode.sk
Zodpovední zástupcoviaMilan Hromada
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.
541
01801  Udiča
IČO: 45736774