Preskočiť navigáciu

Domov dôchodcov, Námestie hrdinov 12

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:32 osôb
Deň začatia poskytovania:14.1.2010
Miesto poskytovania:Námestie hrdinov 12/21, 95633 Chynorany
Mobil:

+421 902817870

Email:

domovdochodcovchynorany@gmail.com

Telefón:

0385424559

Web:http://www.chynorany.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Gabriela Chytilová
Poskytovateľ: Domov dôchodcov
Námestie hrdinov  12/21
95633  Chynorany
IČO: 30999839