Preskočiť navigáciu

HUBERTUS n. o., Trenčianska 451

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 zariadenie pre seniorov a § 12 ods. 1 písm. c) bod. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:20.8.2013
Miesto poskytovania:Trenčianska 451/11, 02001 Púchov
Mobil:

+421 948178461

Email:

riaditel@hubertusno.sk

Web:http://www.hubertusno.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ivana Jancíková
Poskytovateľ: HUBERTUS n. o.
Trenčianska  452/13
02001  Púchov
IČO: 45732281