Preskočiť navigáciu

Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:60 osôb
Deň začatia poskytovania:22.8.2012
Miesto poskytovania:Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
Mobil:

+421 948 582 020

Email:

info@iskierkanadeje.sk

Web:http://www.seniorville.eu
Zodpovední zástupcoviaMgr. Emília Cigániková
Poskytovateľ: Iskierka nádeje SD, n. o.
IČO: 45732515