Preskočiť navigáciu

Panda n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:30 osôb
Deň začatia poskytovania:1.9.2012
Miesto poskytovania:Horná Mariková 276, 01803 Horná Mariková
Mobil:

+421 911613370

Email:

panda@zariadeniepreseniorov.eu

riaditel@zariadeniepreseniorov.eu

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Dagmar Štiavnická
Poskytovateľ: Panda n. o.
IČO: 45738670