Preskočiť navigáciu

PE - ES, n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:16 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2011
Miesto poskytovania:PE - ES, n. o., 465, 97224 Diviacka Nová Ves
Mobil:

+421 905418498

Email:

lubicageczyova@gmail.com

Web:http://www.pe-es.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Ľubica Géczyová
Poskytovateľ: PE - ES, n. o.
465
97224  Diviacka Nová Ves
IČO: 37923251