Preskočiť navigáciu

PENZION JESEŇ, n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:22 osôb
Deň začatia poskytovania:10.9.2008
Miesto poskytovania:PENZIÓN JESEŇ, n. o., 184, 95803 Malé Kršteňany
Mobil:

+421 907463302

Email:

penzionjesen@gmail.com

Telefón:

+421 387485500

Web:http://www.penzionjesen.wbl.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Daňová
Poskytovateľ: PENZION JESEŇ, n. o.
184
95803  Malé Kršteňany
IČO: 37923731