Preskočiť navigáciu

SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:6.11.2007
Miesto poskytovania:SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Nitrianske Rudno 66, 97226 Nitrianske Rudno
Telefón:

+421 46 5426427

+421 46 5426428

Email:

seniornr@seniornr.sk

Web:http://www.seniornr.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Moravčíková
Poskytovateľ: SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
Hurbanovo Námestie  29/61
97201  Bojnice
IČO: 37923510