Preskočiť navigáciu

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Lavičková 2383

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§35 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:74 osôb
Deň začatia poskytovania:14.10.2011
Miesto poskytovania:Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o, Lavičková 2383/10, 91108 Trenčín
Telefón:

+421 326402463

Email:

ssmtn@ssmtn.sk

Web:http://www.trencin.sk
Zodpovední zástupcoviaJUDr. Ivana Hudecová
Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
Piaristická  271/42
91101  Trenčín
IČO: 36124702