Preskočiť navigáciu

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:2.1.1996
Miesto poskytovania:Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, Kšinná 70, 95641 Kšinná
Mobil:

+421 919 455377

Email:

ddksinna@pbi.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Veronika Žatková
Poskytovateľ: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná
70
95641  Kšinná
IČO: 35595329