Preskočiť navigáciu

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:9.12.2008
Miesto poskytovania:Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898/16, 01864 Košeca
Email:

info@diakoniakoseca.sk

Telefón:

+421 424441528

Mobil:

+421 918828515

Web:http://www.diakoniakoseca.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Szilvia Buzalová
Poskytovateľ: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Bytovky  898/16
01864  Košeca
IČO: 31116981