Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:41 osôb
Deň začatia poskytovania:27.8.2009
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
Email:

riaditel@seniordombojnice.sk

Telefón:

046/5198590

Zodpovední zástupcoviaIng. Mgr. Richard Fodor
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
Janka Kráľa  574/17
97201  Bojnice
IČO: 42143900