Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:60 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o., 204, 01706 Považská Bystrica
Mobil:

+421 905751825

Email:

bibiana@bax.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. Zuzana Briestenská
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
204
01706  Považská Bystrica
IČO: 45731594