Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov, Lánska 957

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:37 osôb
Deň začatia poskytovania:23.11.2009
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica
Telefón:

+421 424328351

Email:

riaditel@zpslanska.sk (riaditeľ )

socialna@zpslanska.sk (sociálna)

ekonom@zpslanska.sk (ekonóm )

pam@zpslanska.sk (zodpovedný zástupca za sociálne služby)

Web:http://www.ddlanska.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Varhaníková
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov
Lánska  957/32
01701  Považská Bystrica
IČO: 30228271