Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:54 osôb
Deň začatia poskytovania:15.1.2010
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica
Telefón:

+421 424432418

Email:

zpsnovadubnica@dcnet.sk

Web:http://www.novadubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Iveta Šuranská
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica
Trenčianska  727/45
01851  Nová Dubnica
IČO: 17059186