Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 pícm. c) bod. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:32 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2014
Miesto poskytovania:Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, 37, 01803 Horná Mariková
Mobil:

+421 910940482

Email:

zssobcehornamarikova@gmail.com

Web:http://www.hornamarikova.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Monika Juríková
Poskytovateľ: Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
37
01803  Horná Mariková
IČO: 42280338