Preskočiť navigáciu

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bánovce nad Bebravou, (CHIRDIA, s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 31.05.2023
Druh zariadenia: ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Identifikátor: 63-36347027-A0004
Odborné zameranie: diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Hviezdoslavova  23/3
95701  Bánovce nad Bebravou
Poisťovne:
Poskytovateľ: CHIRDIA, s. r. o.
Radová  1418/11
95701  Bánovce nad Bebravou
IČO: 36347027
Telefón:

+421 387607717

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.