Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej psychológie, klinický psychológ PhDr. Renata Melicheríková, Handlová, (PhDr. Renáta Melicheríková)

Zariadenie bolo zrušené k 30.11.2020
Druh zariadenia: ambulancia klinickej psychológie ambulancia klinickej psychológie
Identifikátor: 63-42020701-A0001
Odborné zameranie: klinická psychológia
dopravná psychológia
psychoterapia
Lekári, sestry:

klinický psychológ PhDr. Renata Melicheríková (lekár)

Miesto prevádzkovania:
Okružná  1921/5/A
97251  Handlová
Poisťovne:
Poskytovateľ: PhDr. Renáta Melicheríková
IČO: 42020701
Telefón:

+421 911209454

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.