Preskočiť navigáciu

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Eva Zaťková, Nováky, (MUDr. Zaťková, s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 30.11.2021
Zdravotná dokumentácia poistencov všeobecnej ambulancie pre dospelých MUDr. Evy Zaťkovej sa nachádza v úschove na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zdravotná dokumentácia je postupne na základe vyžiadania zasielaná do ambulancie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým pacient, uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú dokumentáciu je možné si vyžiadať na tel. č. 032/65 55 151 alebo 0901 918 185.
Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre dospelých všeobecná ambulancia pre dospelých
Identifikátor: 63-43984886-A0001
Odborné zameranie: všeobecné lekárstvo
Lekári, sestry:

MUDr. Eva Zaťková (lekár)

Miesto prevádzkovania:
Lehotská  640
97271  Nováky
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: MUDr. Zaťková, s. r. o.
Lehotská  640
97271  Nováky
IČO: 43984886
Mobil:

0906772396

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.