Preskočiť navigáciu

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Ivan Chudý, Trenčín, (Aesculus TN s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2023
Druh zariadenia: ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
Identifikátor: 63-43869220-A0001
Odborné zameranie: pediatrická pneumológia a ftizeológia
Lekári, sestry:

MUDr. Ivan Chudý (lekár)

Bc. Katarína Marasová, Zdenka Marková (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Zlatovská  2210
91105  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Aesculus TN s. r. o.
Mateja Bela  2643/32
91108  Trenčín
IČO: 43869220
Telefón:

+421 326526089

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.