Preskočiť navigáciu

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Helena Jurnečková, Trenčianske Teplice, (Ambulancia MUDr. Helena Jurnečková s. r. o.; skrátený názov: AHJ s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 30.04.2024
Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza v úschove na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zdravotná dokumentácia je postupne na základe vyžiadania zasielaná do ambulancie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým pacient, resp. jeho zákonný zástupca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Zdravotnú dokumentáciu je možné si vyžiadať na tel. č. 032/65 55 151 alebo 032/65 55 150.
Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre deti a dorast všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Identifikátor: 63-47222042-A0001
Odborné zameranie: všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Lekári, sestry:

MUDr. Helena Jurnečková (lekár)

Bc. Jana Dojčánová (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Štvrť SNP  129/15
91451  Trenčianske Teplice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Ambulancia MUDr. Helena Jurnečková s. r. o.; skrátený názov: AHJ s. r. o.
Štvrť SNP  129/15
91451  Trenčianske Teplice
IČO: 47222042
Telefón:

+421 326553482

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.