Preskočiť navigáciu

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Irena Novotová, Trenčín, (MUDr. Irena Novotová)

Zariadenie bolo zrušené k 30.09.2021
Zdravotná dokumentácia poistencov všeobecnej ambulancie pre deti a dorast MUDr. Ireny Novotovej sa nachádza v úschove na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zdravotná dokumentácia je postupne na základe vyžiadania zasielaná do ambulancie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým pacient, resp. jeho zákonný zástupca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú dokumentáciu je možné si vyžiadať na tel. č. 032/65 55 151 alebo 0901 918 185.
Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre deti a dorast všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Identifikátor: 63-36116149-A0001
Odborné zameranie: všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Lekári, sestry:

MUDr. Irena Novotová (lekár)

Mária Rendlová (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Na dolinách  866/27
91105  Trenčín
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: MUDr. Irena Novotová
IČO: 36116149
Telefón:

+421 32 7437128

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.