Preskočiť navigáciu

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Trenčianske Jastrabie, (MUDr. Peter Harinek)

Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2020
Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre deti a dorast všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Identifikátor: 63-31198945-A0001
Odborné zameranie: všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Lekári, sestry:

MUDr. Peter Harinek

Miesto prevádzkovania:
Trenčianske Jastrabie  262
91322  Trenčianske Jastrabie
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: MUDr. Peter Harinek
IČO: 31198945
Telefón:

+421 326595325

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.