Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Bratislava I

dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0050 dermatovenerologická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Mediconet Slovakia, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44441371-A0010 dermatovenerologická ambulancia Heydukova 2158/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 14:30 - 14:30 - 16:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0491 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 8:30 - 11:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0493 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0492 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0494 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Esthetic, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35971835-A0003 dermatovenerologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 07.08.2024 do 16.08.2024 , Celozávodná dovolenka
Ambulancia v odbore dermatovenerológia, Partizánska 2, 81103 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, s. r. o., skrátene IKEDV, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-48037516-A0001 dermatovenerologická ambulancia Mudroňova 2389/39, 81101 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Lekárska kozmetika Life Style, spol. s r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44203705-A0001 dermatovenerologická ambulancia Drotárska cesta 19/B, 81102 Bratislava-Staré Mesto 9:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Zaujec, MUDr. Kurišová, Bratislava-Staré Mesto, (SOLADERMA s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-45847835-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 07.07.2021
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (A3 Clinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44757689-A0001 dermatovenerologická ambulancia Štefánikova 866/8, 81105 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (PREMENA s.r.o) (Dermatovenerológia) 61-35936886-A0001 dermatovenerologická ambulancia Šoltésovej 2688/5, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 12.09.2021
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (YES VIP s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-46460764-A0001 dermatovenerologická ambulancia Michalská 372/9, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 04.05.2021
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Crystal Esthetic Group, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-47486481-A0001 dermatovenerologická ambulancia Ľadová 7674/9, 81105 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Mickiewiczova, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, JIS psychiatrická, Chirurgia, JIS chirurgická, Dermatovenerológia, Nukleárna medicína, Kardiológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31813861-A0005 všeobecná nemocnica Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 2247/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Medicína drogových závislostí, Nefrológia, Neurológia, Neuropsychiatria, Nukleárna medicína, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reumatológia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-31813861-A0011 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 2247/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (MEDISKIN s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35889578-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, 81105 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-35681462-A0165 dermatovenerologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-35681462-A0056 dermatovenerologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-35681462-A0020 dermatovenerologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Denisa Dostálová, Bratislava-Staré Mesto, (MDclinic a.s.) (Dermatovenerológia) 51-44571747-A0045 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Radlinského, Radlinského 2773/27, 81107 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0127 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0025 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0187 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0490 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 11:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Zaujec, MUDr. Viestová, Bratislava-Staré Mesto, (HEDAK, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35769971-A0034 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Mýtna, Mýtna 2886/5, 81107 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0489 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Ivana Slezáková, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0126 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (VIADERMA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-46383492-A0002 dermatovenerologická ambulancia Svetlá 5754/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 16.08.2020
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Mishellbeauty s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-50341766-A0001 dermatovenerologická ambulancia Moskovská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr.Andrea Tvrdoňová, Bratislava-Staré Mesto, (RSE Care spol. s r.o.) (Dermatovenerológia) 61-50990781-A0001 dermatovenerologická ambulancia Cintorínska 3/b, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 10.04.2021
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (ASMEA s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35711019-A0016 dermatovenerologická ambulancia Goljer Clinic, Štefánikova 868/12, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 13.07.2023
dermatovenerologická ambulancia ! CONCEPT CLINIC Dermatovenerologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto, (clamoris s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47418729-A0008 dermatovenerologická ambulancia Zuckermandel, Žižkova 22, 81102 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! CONCEPT CLINIC Dermatovenerologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto, (clamoris s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47418729-A0002 dermatovenerologická ambulancia Zuckermandel, Žižkova 22, 81102 Bratislava-Staré Mesto 9:00 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (ENVY Franchise, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-51254760-A0001 dermatovenerologická ambulancia Gorkého 210/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 03.03.2022
dermatovenerologická ambulancia CONCEPT CLINIC Dermatovenerologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto, (CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52112829-A0006 dermatovenerologická ambulancia Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/22B, 81102 Bratislava-Staré Mesto 11:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia CONCEPT CLINIC Dermatovenerologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto, (CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52112829-A0002 dermatovenerologická ambulancia Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/22B, 81102 Bratislava-Staré Mesto 9:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (crea11, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-51955504-A0001 dermatovenerologická ambulancia Mýtna 7643/44, 81107 Bratislava-Staré Mesto 9:00 - 13:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (DaySpa, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-51280663-A0001 dermatovenerologická ambulancia polyfunkčný objekt River park, Dvořákovo nábrežie 4, 81101 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia ASSIDUO, Bratislava-Staré Mesto, (IBDcentrum s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-47816821-A0015 dermatovenerologická ambulancia Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum, Cintorínska 3/b, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (AT derma s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52726398-A0001 dermatovenerologická ambulancia Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum, Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Mária Semanová, Bratislava-Staré Mesto, (Duo Clinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53139321-A0001 dermatovenerologická ambulancia Cintorínska 6778/3b, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53192419-A0001 dermatovenerologická ambulancia vstup aj z ulice Bezručova, Gajova 2530/2, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53192419-A0002 dermatovenerologická ambulancia vstup aj z ulice Bezručova, Gajova 2530/2, 81109 Bratislava-Staré Mesto 9:30 - 12:00 - 12:30 - 17:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53192419-A0003 dermatovenerologická ambulancia vstup aj z ulice Bezručova, Gajova 2530/2, 81109 Bratislava-Staré Mesto 10:00 - 12:00 - 12:30 - 19:00
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, Bratislava-Staré Mesto, (DaySpa, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-51280663-A0002 stacionár polyfunkčný objekt River park, Dvořákovo nábrežie 4, 81101 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Cliniq s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-51179458-A0012 dermatovenerologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (ENVY Franchise, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-51254760-A0001 dermatovenerologická ambulancia Gorkého 210/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 19.09.2022
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Cliniq s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-51179458-A0020 dermatovenerologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (MUDr. Martin Boháč s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-50226975-A0011 dermatovenerologická ambulancia Gorkého 101131/4, 81101 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (BB Klinik s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47219726-A0003 dermatovenerologická ambulancia Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Unique clinique - beauty & academy, Bratislava-Staré Mesto, (unique products s.r.o., o. z) (Dermatovenerológia) 61-54521106-A0001 dermatovenerologická ambulancia Bernolákova 7896/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto 9:30 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia MySkinLab- nezmluvná kožná ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (DERMA junior, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36844586-A0003 dermatovenerologická ambulancia Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Duo Clinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53139321-A0005 dermatovenerologická ambulancia Cintorínska 6778/3b, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Duo Clinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53139321-A0009 dermatovenerologická ambulancia Cintorínska 6778/3b, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, Bratislava-Staré Mesto, (Duo Clinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53139321-A0014 stacionár Cintorínska 6778/3b, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Alžbeta Kissová, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Dermatovenerológia) 61-31386563-A0052 dermatovenerologická ambulancia UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Denisa Košecká, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Dermatovenerológia) 61-31386563-A0051 dermatovenerologická ambulancia UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje

Bratislava II

dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (MUDr. Taťjana Špačinská) (Dermatovenerológia) 61-31783074-A0001 dermatovenerologická ambulancia Rezedová 1886/5, 82101 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 04.01.2023
dermatovenerologická ambulancia TOMAR spol.s r.o., Bratislava-Ružinov, (TOMAR, spol. s r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35843632-A0001 dermatovenerologická ambulancia Komárnická 16955/11, 82103 Bratislava-Ružinov 11:00 - 16:00 - 0:00 - 0:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Andrea Andrišinová, Bratislava-Ružinov, (Dermalife, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44747748-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, 82007 Bratislava-Ružinov 7:30 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Detská dermatovenerologická ambulancia DERMASON, MUDr. Soňa Federičová, Bratislava-Ružinov, (DERMASON, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35884983-A0001 dermatovenerologická ambulancia Borodáčova 3114/4A, 82103 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (MUDr. Zuzana Galovičová) (Dermatovenerológia) 61-37928236-A0001 dermatovenerologická ambulancia zdravotné stredisko, Bajkalská 455/18A, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Vrakuňa, (Derma bella, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36685194-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko, Bebravská 1, 82108 Bratislava-Vrakuňa 7:00 - 11:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Pod.Biskup., (MUDr. Eva Škutilová) (Dermatovenerológia) 61-36066141-A0001 dermatovenerologická ambulancia Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 11:00 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (CosMed spol. s.r.o.) (Dermatovenerológia, Korektívna dermatológia) 61-35905026-A0001 dermatovenerologická ambulancia Prievozská 1978/6, 82109 Bratislava-Ružinov 7:00 - 19:00
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Andrológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická sexuológia, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Nefrológia, Neonatológia, Oftalmológia, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická gynekológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Plastická chirurgia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Neuropsychiatria, Neurológia) 51-31813861-A0008 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika) (Dermatovenerológia) 61-31392946-A0031 dermatovenerologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35875704-A0057 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 14:30 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35875704-A0038 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 61-35875704-A0014 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 11:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Tomáš Alföldy, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 61-35875704-A0013 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 12:00 - 15:30 - 16:00 - 18:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (CHIRKOZ SK, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35890789-A0001 dermatovenerologická ambulancia Kladnianska 18695/38, 82105 Bratislava-Ružinov 9:00 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (DC MEDICAL s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-46599762-A0004 dermatovenerologická ambulancia OC RETRO, Nevädzová 17212/6, 82101 Bratislava-Ružinov 9:00 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0046 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0014 dermatovenerologická ambulancia ŠN v odboroch geriatria, Krajinská 91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Kaiserová Edita, Bratislava-Ružinov, (SAPIENTIA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35838876-A0013 dermatovenerologická ambulancia Daxnerovo nám. 3-6, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 12:30 - 20:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Dermatovenerológia) 51-00607231-A0152 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Renáta Kurišová, Bratislava-Ružinov, (Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s.) (Dermatovenerológia) 61-31387349-A0005 dermatovenerologická ambulancia ProCare Vlčie Hrdlo, Vlčie hrdlo 49, 82107 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0350 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0351 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (DoktorPRO s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-50372394-A0002 dermatovenerologická ambulancia Ružinovská 18469/40, 82103 Bratislava-Ružinov 8:30 - 13:00 - 14:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (DoktorPRO s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-50372394-A0004 dermatovenerologická ambulancia Ružinovská 18469/40, 82103 Bratislava-Ružinov 8:30 - 13:00 - 14:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Mazreku Medical s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-51663091-A0001 dermatovenerologická ambulancia Tomášikova 16550/3A, 82101 Bratislava-Ružinov  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Zuzana Zelenayová, Bratislava-Ružinov, (Collect Sun Trade, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-45876967-A0001 dermatovenerologická ambulancia rodinný dom, Konopná 2398/50, 82105 Bratislava-Ružinov 19:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (CHIRKOZ Medical Clinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-36366285-A0002 dermatovenerologická ambulancia Kladnianska 18695/38, 82105 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 16.04.2024
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (MEDANTE Clinic, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47187743-A0028 dermatovenerologická ambulancia Galvaniho Business Centrum V, Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava-Ružinov 15:00 - 19:00
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, Bratislava-Ružinov, (MEDANTE Clinic, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47187743-A0037 stacionár Galvaniho Business Centrum V, Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava-Ružinov  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (AGEL Clinic s. r. o.) (Dermatovenerológia) 51-45725381-A0079 dermatovenerologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Detská dermatovenerologická ambulancia DERMASON, MUDr. Katarína Bernadičová, Bratislava-Ružinov, (DERMASON, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35884983-A0004 dermatovenerologická ambulancia Borodáčova 3114/4A, 82103 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 12:30 - 13:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Adriána Galajdová, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35875704-A0102 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Centrál II, Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov 7:15 - 12:00 - 12:30 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-55548202-A0007 dermatovenerologická ambulancia Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov 11:00 - 13:00 - 13:30 - 19:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Beauty Sféra s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-55746438-A0001 dermatovenerologická ambulancia Na križovatkách 16834/82A, 82104 Bratislava-Ružinov 8:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (ONKODERMA, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-50154117-A0002 dermatovenerologická ambulancia Plynárenská 17563/3D, 82109 Bratislava-Ružinov  

Bratislava III

dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Andrea Tvrdoňová, Bratislava-Nové Mesto, (SKINPOINT, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47877979-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Tehelná, Tehelná 235/24, 83103 Bratislava-Nové Mesto 9:00 - 13:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (NU CLINIC s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-46443185-A0001 dermatovenerologická ambulancia Kominárska 211/1a, 83104 Bratislava-Nové Mesto 13:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Rača, (Paracelsus Lasercentrum s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-46887440-A0001 dermatovenerologická ambulancia Hlinícka 2/A, 83152 Bratislava-Rača 9:00 - 15:30 - 15:30 - 16:30
dermatovenerologická ambulancia Neštátne zdravotnícke zariadenie MUDr. Slavomira Feix, Bratislava-Nové Mesto, (MUDr. Slavomira Feix) (Dermatovenerológia) 61-30799899-A0001 dermatovenerologická ambulancia Stromová 10482/38, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:30 - 12:30 - 14:00 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (MUDr. Elena Benkovská) (Dermatovenerológia) 61-31763987-A0001 dermatovenerologická ambulancia Stará Vajnorská 40, 83263 Bratislava-Nové Mesto 6:30 - 13:00
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická hematológia a onkológia, Detská psychiatria, Pediatria, Pediatrická neurológia, Ortopédia, Pediatrická urológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická oftalmológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická anestéziológia, Detská chirurgia, Neonatológia, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Dermatovenerológia, Neurochirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická intenzívna medicína, Transplantačné) 51-00607231-A0001 špecializovaná nemocnica Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (FORMULA-SLOVAKIA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-35725460-A0001 dermatovenerologická ambulancia Opavská 26, 83101 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (MUDr. Jana Chudíková) (Dermatovenerológia) 61-30852480-A0001 dermatovenerologická ambulancia Kominárska 23/1, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 31.07.2019
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Dermatovenerológia) 51-00165336-A0084 dermatovenerologická ambulancia Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Elena Barthová, Bratislava-Nové Mesto, (NOVAPHARM, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-35768568-A0009 dermatovenerologická ambulancia Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 3150/110, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 30.12.2023
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Dermatovenerológia) 51-00165336-A0083 dermatovenerologická ambulancia Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Dermatovenerológia) 51-00165336-A0014 dermatovenerologická ambulancia Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0096 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto 12:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (J. BREZA MEDICAL s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-47237414-A0003 dermatovenerologická ambulancia m.č.264,264A a 264B, Limbová 5, 83305 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (ONKODERMA, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-50154117-A0001 dermatovenerologická ambulancia budova Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Odbojárov 10, 83232 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Next s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-31375979-A0018 dermatovenerologická ambulancia Vajnorská 1354/40, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 13.04.2023
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0116 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (SKINKLINIK s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-50605674-A0001 dermatovenerologická ambulancia Svätovavrinecká 13593/2, 83101 Bratislava-Nové Mesto 12:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0117 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0118 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00607231-A0119 dermatovenerologická ambulancia Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (RoyalDerm s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35720425-A0001 dermatovenerologická ambulancia Ľudové námestie 6, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 25.04.2021
dermatovenerologická ambulancia Súkromná dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých SKIN CARE, Bratislava-Nové Mesto, (SKIN CARE s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-51936411-A0001 dermatovenerologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 01.03.2024 do 31.12.2024 , Pacientov objednávame, napíšte nám na info@duchonova.sk, alebo zavolajte 0915135558
Železničná nemocnica s poliklinikou, Šancová 3150/110, 83104 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Ambulancie estetickej dermatológie dermAtelier, Bratislava-Nové Mesto, (dermAtelier s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52071430-A0001 dermatovenerologická ambulancia Domy Kramáre, Jelšová 3086/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 11:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Dermatovenerológia) 51-00165336-A0151 dermatovenerologická ambulancia Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (PreMedix) (Dermatovenerológia) 61-51658984-A0013 dermatovenerologická ambulancia Domy Kramáre, Jelšová 3086/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  

Bratislava IV

dermatovenerologická ambulancia BeneDerma sro, Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Dúbravka, (BeneDerma s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-45545839-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko, Saratovská 223/24, 84102 Bratislava-Dúbravka 8:30 - 11:45 - 12:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia DERMA junior, Bratislava-Karlova Ves, (DERMA junior, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36844586-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84231 Bratislava-Karlova Ves 11:00 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Gabriela Kolátorová, Bratislava-Karlova Ves, (DERMAVITA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35966271-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves 6:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (MUDr. Eva Poluchová) (Dermatovenerológia) 61-42269628-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotnícke stredisko LAMAČ, Malokarpatské námestie 1124/2, 84103 Bratislava-Lamač
Zariadenie bolo zrušené k 08.03.2020
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (MUDr. Zuzana Schwarczová) (Dermatovenerológia) 61-46728091-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotnícke stredisko LAMAČ, Malokarpatské námestie 6543/2, 84102 Bratislava-Lamač 8:30 - 12:45 - 13:30 - 14:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Dev.Nová Ves, (VIHADERM, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35938170-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko, Pavla Horova 14, 84108 Bratislava-Dev.Nová Ves 7:45 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-47236311-A0010 dermatovenerologická ambulancia Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia PeHa - nezmluvná kožná ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (DERMA junior, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36844586-A0002 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84231 Bratislava-Karlova Ves 11:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-47236311-A0039 dermatovenerologická ambulancia Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves 15:00 - 18:00
dermatovenerologická ambulancia Špecializovaná detská kožná ambulancia, Bratislava-Lamač, (DERMAkid s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-54501679-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko Lamač, Malokarpatské námestie 1124/2, 84103 Bratislava-Lamač 12:00 - 18:00
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Vnútorné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Algeziológia, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Nefrológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia ruky, Mamológia, Gastroenterologická chirurgia) 61-53773411-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Dermatovenerológia) 61-53773411-A0014 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Dev.Nová Ves, (Euromedix, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35946792-A0087 dermatovenerologická ambulancia Jána Jonáša 6889/1,3, 84302 Bratislava-Dev.Nová Ves 8:00 - 15:30 - 12:00 - 12:30

Bratislava V

dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35751096-A0003 dermatovenerologická ambulancia Tematínska 3270/3, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 13.01.2021
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Michaela Dubčeková, Bratislava-Petržalka, (Derma therapy, spol. s r.o.) (Dermatovenerológia) 61-45384924-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko MAGMA, Rusovská cesta 3298/19, 85101 Bratislava-Petržalka 7:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Michaela Blaško, PDH, Bratislava-Petržalka, (INTERKLINIK DERMA s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44086903-A0001 dermatovenerologická ambulancia Objekt RELAXX, Einsteinova 7, 85105 Bratislava-Petržalka 10:00 - 18:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (MUDr. Ivan Rakšány) (Dermatovenerológia) 61-30790620-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Šustekova, Šustekova 2422/2, 85104 Bratislava-Petržalka 9:00 - 13:30
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (FILADERM, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35966475-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko, Strečnianska 13, 85106 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.01.2024
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Jarovce, (DERMAREVOLTA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47488841-A0002 dermatovenerologická ambulancia Smaragdová 581/1, 85110 Bratislava-Jarovce
Zariadenie bolo zrušené k 05.10.2019
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Adriána Galajdová, Bratislava-Petržalka, (SI Medical, s.r.o.), Bratislava-Petržalka, (SI Medical, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36680478-A0019 dermatovenerologická ambulancia Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2023
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (CINRE s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-51012138-A0017 dermatovenerologická ambulancia NsP Medissimo, Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2023
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (DentaDerm s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36837881-A0003 dermatovenerologická ambulancia AUPARK TOWER, Einsteinova 13/24, 85101 Bratislava-Petržalka 8:00 - 18:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Dermatovenerológia) 51-31813861-A0140 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Jarovce, (DERMAREVOLTA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-47488841-A0003 dermatovenerologická ambulancia Smaragdová 581/1, 85110 Bratislava-Jarovce 10:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Špecializovaná detská kožná ambulancia - happyderma, Bratislava-Petržalka, (happyderma s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-48274097-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotné stredisko Fedinova, Fedinova 9, 85101 Bratislava-Petržalka 8:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Lekárska kozmetika Life Style, spol. s r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44203705-A0002 dermatovenerologická ambulancia Beňadická 5, 85106 Bratislava-Petržalka  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Ústav lekárskej kozmetiky s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52817512-A0001 dermatovenerologická ambulancia Antolská 3715/2, 85107 Bratislava-Petržalka 7:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Ústav lekárskej kozmetiky s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52817512-A0002 dermatovenerologická ambulancia Antolská 3715/2, 85107 Bratislava-Petržalka 7:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Ústav lekárskej kozmetiky s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-52817512-A0003 dermatovenerologická ambulancia Antolská 3715/2, 85107 Bratislava-Petržalka 7:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Súkromná dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých SKIN CARE, Bratislava-Petržalka, (SKIN CARE s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-51936411-A0002 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 2975/13, 85105 Bratislava-Petržalka 7:30 - 11:30 - 12:00 - 18:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Marcela Zelenická, Bratislava-Petržalka, (NOVAPHARM, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-35768568-A0176 dermatovenerologická ambulancia Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Euromedix,a.s., Betliarska 17, Bratislava-Petržalka, (Euromedix, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35946792-A0041 dermatovenerologická ambulancia ProCare Betliarska, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava-Petržalka 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Euromedix,a.s., Betliarska 17, Bratislava-Petržalka, (Euromedix, a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35946792-A0068 dermatovenerologická ambulancia ProCare Betliarska, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 30.08.2019

Malacky

dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Július Urban, Malacky, (Niobé, s. r. o.) (Dermatovenerológia, Korektívna dermatológia) 61-44247435-A0004 dermatovenerologická ambulancia Záhorácka 5477/15A, 90101 Malacky 8:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Janka Ölvedyová, Malacky, (ElveDerm, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44946571-A0001 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 5265, 90101 Malacky 7:00 - 11:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Malacky, (MUDr. Ľudmila Mucsková) (Dermatovenerológia) 61-31149383-A0001 dermatovenerologická ambulancia Mierové Námestie 2545/12, 90101 Malacky 11:30 - 17:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Malacky, (Nemocničná a.s.) (Dermatovenerológia) 61-35865679-A0048 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Stupava, (BJ Estetik s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-54364663-A0001 dermatovenerologická ambulancia Námestie Slovenského povstania 108/5, 90031 Stupava 15:45 - 18:15
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Stupava, (BJ Estetik s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-54364663-A0002 dermatovenerologická ambulancia Námestie Slovenského povstania 108/5, 90031 Stupava  

Pezinok

dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Ľubica Ondrušová, Modra, (MODER, spol. s r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35933674-A0001 dermatovenerologická ambulancia Štefánikova 17, 90001 Modra 12:00 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Monika Psotová, Pezinok, (M-Derma s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-46624775-A0001 dermatovenerologická ambulancia Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2, 90201 Pezinok 16:00 - 19:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Pezinok, (PRO DERMA, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35937653-A0001 dermatovenerologická ambulancia Medicínske centrum, Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok 12:00 - 17:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Alena Pallová, Pezinok, (INŠTITÚT ESTETICKEJ MEDICÍNY, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-44383975-A0001 dermatovenerologická ambulancia Hollého 5292/4, 90201 Pezinok 8:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Modra, (KD - DERMA s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-54165636-A0001 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica Modra, Vajanského 886/1, 90001 Modra  

Senec

dermatovenerologická ambulancia Miniclinic, s.r.o, Chorvátsky Grob, (miniclinic, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-46388176-A0001 dermatovenerologická ambulancia Jantárová 2, 90025 Chorvátsky Grob 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Senec, (DermaLas s.r.o.) (Dermatovenerológia) 61-36784231-A0001 dermatovenerologická ambulancia Šípková 1, 90301 Senec 8:30 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr Sninčáková marta, Senec, (MUDr. Sninčáková Marta spol. s r.o.) (Dermatovenerológia) 61-35918250-A0001 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika Senec, Nám. 1. mája 6, 90301 Senec 8:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Most pri Bratislave, (CS - MEDIKLINIK, s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-53376111-A0009 dermatovenerologická ambulancia Pri tureckom kopci 1400/5, 90046 Most pri Bratislave dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Anna Chríbiková, Dunajská Lužná, (ADERMA s. r. o.) (Dermatovenerológia) 61-55636390-A0001 dermatovenerologická ambulancia Zdravotno-relaxačné centrum, Lipnická 3153/2A, 90042 Dunajská Lužná 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Denisa Košecká, Dunajská Lužná, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Dermatovenerológia) 61-31386563-A0015 dermatovenerologická ambulancia ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM 2, Lipnická 3185/2B, 90042 Dunajská Lužná 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00