Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Bratislava I

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-35681462-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumo-ftizeologická ambulancia, MUDr. Katarína Hricová, MUDr. Peter Michalka, PhD., Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-44570783-A0020 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 11:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0209 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Doc. MUDr. Tamášová Mária, Bratislava-Staré Mesto, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0047 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Katarína Hricová, Bratislava-Staré Mesto, (ASMEA s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35711019-A0020 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Goljer Clinic, Štefánikova 868/12, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 13.07.2023
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Cliniq s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-51179458-A0035 pneumologicko-ftizeologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 15:00 - 17:30

Bratislava II

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0150 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0153 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 7:00 - 14:00
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Krajinská, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0158 špecializovaná nemocnica Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0154 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0149 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0157 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0155 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Mikulášová Ingrid, Bratislava-Ružinov, (Ružinovská poliklinika, a.s.), Bratislava-Ružinov, (Ružinovská poliklinika, a.s.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 61-35914793-A0027 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov 14:30 - 18:30 - 0:00 - 0:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (MUDr. Viera Chalková) (Pneumológia a ftizeológia) 61-30793971-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Jaroslav Fortuník, Bratislava-Pod.Biskup., (MUDr. Jaroslav Fortuník) (Pneumológia a ftizeológia) 61-30853451-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia poliklinika Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb, Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
Zariadenie bolo zrušené k 31.05.2022
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ružinovská, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Maxilofaciálna chirurgia, Gerontopsychiatria, Hrudníková chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Popáleninové, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Spondylochirurgia, JIS spondylochirurgická, Urgentná medicína, Chirurgia ruky) 51-31813861-A0002 všeobecná nemocnica Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Andrológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická sexuológia, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Nefrológia, Neonatológia, Oftalmológia, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická gynekológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Plastická chirurgia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Neuropsychiatria, Neurológia) 51-31813861-A0008 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Edita Horňáková, PhD., Bratislava-Ružinov, (Ružinovská poliklinika, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35914793-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 25.04.2024 do 25.04.2024
Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 16:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35875704-A0046 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 14:30 - 19:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0035 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ŠN v odboroch geriatria, Krajinská 91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0080 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 14:00 - 14:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 51-31813861-A0557 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0393 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:30 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia, Endoskopia respiračného systému) 51-31813861-A0394 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0392 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 14:00 - 14:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0391 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 8:00 - 14:00 - 14:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Monika Sojková, Bratislava-Ružinov, (Ružinovská poliklinika, a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35914793-A0028 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 02.05.2024 do 02.05.2024
Ružinovská 4813/10, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 16:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (MEDANTE Clinic, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-47187743-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Galvaniho Business Centrum V, Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje

Bratislava III

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00607231-A0136 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 10:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, pediatrická pneumológia a ftizeológia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-35971126-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 18.03.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumoftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0447 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 13:00
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pediatrická gynekológia, Pneumológia a ftizeológia, Posudkové lekárstvo, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, Tropická medicína, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia) 51-31813861-A0009 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Next s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-31375979-A0003 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vajnorská 1354/40, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 13.04.2023
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00165336-A0004 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0125 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pneumológia a ftizeológia) 51-31813861-A0448 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 11:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (NOVAPHARM, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-35768568-A0151 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 3150/110, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 30.12.2023
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný onkologický ústav v Bratislave) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00165336-A0074 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Národný onkologický ústav, Klenová 3019/1, 83310 Bratislava-Nové Mesto  

Bratislava IV

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Dev.Nová Ves, (Centrum imunológie a alergológie, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35917261-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia zdravotné stredisko, Pavla Horova 6147/14, 84108 Bratislava-Dev.Nová Ves dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-47236311-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves 9:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-47236311-A0027 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves 9:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (CINRE s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-51012138-A0027 pneumologicko-ftizeologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Katarína Bánska, Phd., Bratislava-Karlova Ves, (Poliklinika Karlova Ves) (Pneumológia a ftizeológia) 61-17336236-A0016 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 23.05.2024 do 30.05.2024
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84231 Bratislava-Karlova Ves 7:15 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Klinika MDR, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-53582233-A0004 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves
Zariadenie bolo zrušené k 08.11.2022
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Vnútorné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Algeziológia, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Nefrológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia ruky, Mamológia, Gastroenterologická chirurgia) 61-53773411-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pneumológia a ftizeológia, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-53773411-A0063 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-53773411-A0037 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (CINRE s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-51012138-A0036 pneumologicko-ftizeologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (CINRE s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-51012138-A0044 pneumologicko-ftizeologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2023

Bratislava V

ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-44571747-A0061 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Pneumológia - Smolka, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-43792413-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica Antolská, Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka 8:00 - 14:00
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia, Klinická farmakológia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Pediatrická gynekológia, Pediatrická kardiológia, Pediatrická imunológia a alergiológia, Pediatrická nefrológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická reumatológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Gerontopsychiatria, Oftalmológia, Otorinolaryngológia) 51-31813861-A0010 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Svetlana Kürthová, Bratislava-Petržalka, (OSVIRIJA, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-45275629-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fedinova 9, 85101 Bratislava-Petržalka 7:00 - 14:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-44571747-A0059 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-44571747-A0060 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-44571747-A0058 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 51-44571747-A0082 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-44928998-A0004 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka 7:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-44928998-A0005 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka 7:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-44928998-A0006 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka 7:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-44928998-A0007 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka 7:00 - 13:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumoftizeologická ambulancia Rockmed, Bratislava-Petržalka, (Rockmed s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-43853684-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Zdravotné stredisko Strečnianska 13, Strečnianska 2975/13, 85105 Bratislava-Petržalka 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Ambulapraktika s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-52640949-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Antolská 3721/4, 85107 Bratislava-Petržalka 18:00 - 19:00
stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Bratislava-Petržalka, (Ambulapraktika s. r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-52640949-A0004 stacionár Antolská 3721/4, 85107 Bratislava-Petržalka 7:00 - 17:00

Malacky

pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Štefan Litomerický, Malacky, (Nemocničná a.s.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35865679-A0051 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Ľubica Lorencová, Malacky, (PRAKTIK MALACKY s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-47816431-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Malé Námestie 2873/18, 90101 Malacky 14:00 - 16:30

Pezinok

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Ján Hronec, PhD, Pezinok, (MUDr. Ján Hronec, PhD.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-41106261-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 1078/2, 90201 Pezinok
Zariadenie bolo zrušené k 02.06.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Pezinok, (HRESO, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-51426935-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 1078/2, 90201 Pezinok 7:00 - 14:00

Senec

pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Senec, (MUDr. Pavel Šilhár) (Pneumológia a ftizeológia) 61-30853770-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika Senec, Nám. 1. mája 54/6, 90301 Senec
Zariadenie bolo zrušené k 31.07.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Branislav Remiš, Dunajská Lužná, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-31386563-A0088 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM 2, Lipnická 3185/2B, 90042 Dunajská Lužná 6:00 - 16:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Senec, (R E S P I R A C I A s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-51700549-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika Senec, Nám. 1. mája 54/6, 90301 Senec 9:45 - 15:45