Preskočiť navigáciu

CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:133 osôb
Voľné miesta:10

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 34147, Mesto Prievidza (dátum zaradenia: 23.5.2022)
2. 36823, Nováky (dátum zaradenia: 23.6.2022)
3. 44605, Zemianske Kostoľany (dátum zaradenia: 13.10.2022)
4. 45289, Prievidza (dátum zaradenia: 15.12.2022)
5. 45367, Handlová (dátum zaradenia: 2.1.2023)