Preskočiť navigáciu

CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:61 osôb
Voľné miesta:3

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889
neurčitý čas | pobytová - ročná
Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 42903, Beckov (dátum zaradenia: 12.8.2022) - v procese umiestňovania
2. 43353, Hrachovište (dátum zaradenia: 12.9.2022)
3. 43405, Trenčín (dátum zaradenia: 16.9.2022)
4. 43566, Nová Dubnica (dátum zaradenia: 28.9.2022) - v procese umiestňovania