Preskočiť navigáciu

CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:16 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 5330, Častkovce (dátum zaradenia: 14.1.2015)
2. 7825, Piešťany (dátum zaradenia: 28.8.2019)
3. 9139, Nové Mesto nad Váhom (dátum zaradenia: 4.12.2019)
4. 20181, Nové Mesto nad Váhom (dátum zaradenia: 27.7.2021)
5. 5327, Stará Turá (dátum zaradenia: 29.4.2022)