Preskočiť navigáciu

DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:34 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 19935, Bytča (dátum zaradenia: 7.6.2021) - v procese umiestňovania