Preskočiť navigáciu

AMS n. o.

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§41 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:5.3.2018
Miesto poskytovania: Trenčiansky kraj
Mobil:

+421949499755

Email:

skrabak.sk@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaIng. Miroslav Škrabák
Poskytovateľ: AMS n. o.
IČO: 51236541