Preskočiť navigáciu

Obec Papradno

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 12 ods. 1 písm. c)bod 3. a § 42 zák. č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:1.11.2013
Miesto poskytovania: obec: Papradno
Mobil:

+421 907741428

Email:

roman.spanihel@papradno.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. Roman Španihel
Poskytovateľ: Obec Papradno
315
01813  Papradno
IČO: 00317594