Preskočiť navigáciu

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§42 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:30.6.2010
Miesto poskytovania: obec: Trenčín
Telefón:

+421 326402463

Email:

ssmtn@ssmtn.sk

Web:http://www.trencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Terézia Kaščáková
Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
Piaristická  271/42
91101  Trenčín
IČO: 36124702