Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Bratislava I

ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (Mediconet Slovakia, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44441371-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Heydukova 2158/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 12.08.2020
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II., Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0166 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I., Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47236311-A0030 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Cukrová 2373/3, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Michal Klimík, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-44570783-A0091 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 16:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0508 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0198 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0298 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! ALERGO-IMUNOLÓGIA, s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, (ALERGO-IMUNOLÓGIA, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-46062386-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Americké námestie 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 23.04.2020
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Alexandra Hadriová, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-44570783-A0014 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Dária Buchvaldová, Bratislava-Staré Mesto, (ASMEA s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35711019-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Goljer Clinic, Štefánikova 868/12, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 13.07.2023
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0066 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0167 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (Cliniq s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-51179458-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Krčméryová Mária, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-31386563-A0026 ambulancia klinickej imunológie a alergológie UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto, (Imunoalergy plus s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-51067307-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 23.02.2024 do 23.02.2024
Mýtna 5, 81107 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Medicína drogových závislostí, Nefrológia, Neurológia, Neuropsychiatria, Nukleárna medicína, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reumatológia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-31813861-A0011 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 2247/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto  

Bratislava II

ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (ImunoToll, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44928459-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kvačalova 26-28, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 08.02.2021
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-31396259-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika Ružinov, Ružinovská 12, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (ImunoAlergoDom s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-43799604-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika Ružinov, Ružinovská 4813/12, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Pod.Biskup., (MUDr. Ivica Keszeghová) (Klinická imunológia a alergológia) 61-31815227-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Trojičné nám. 10204/6, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 8:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ImunoVital Centrum, Bratislava-Ružinov, (IMUNOSPORT s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-45899991-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie BC KERAMETAL, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava-Ružinov 8:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika) (Klinická imunológia a alergológia) 61-31392946-A0014 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Katarína Prekopová, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35875704-A0037 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35875704-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0026 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ŠN v odboroch geriatria, Krajinská 91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0062 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Ružinov, (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika) (Klinická imunológia a alergológia) 61-31392946-A0053 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Ružinov, (Medirex, a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35766450-A0077 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Galvaniho 16617/17C, 82104 Bratislava-Ružinov 6:00 - 18:00 - 18:00 - 6:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Jaroslava Orosová, Bratislava-Ružinov, (JOCIA s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-50392981-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie zdravotné stredisko, Bajkalská 455/18A, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0371 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0370 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov 7:00 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (K & L Diagnostics s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-50530887-A0005 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kupeckého 516/3, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Ružinov, (K & L Diagnostics s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-50530887-A0006 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kupeckého 516/3, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (Health Services Group, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-51042151-A0002 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Prievozská 1978/6, 82109 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
stacionár Stacionár, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Ružinov, (MEDANTE Clinic, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47187743-A0039 stacionár Galvaniho Business Centrum V, Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava-Ružinov  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (MEDANTE Clinic, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47187743-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Galvaniho Business Centrum V, Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava-Ružinov 8:00 - 16:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov, (Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-55548202-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Danka Nováková, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Klinická imunológia a alergológia, Pediatrická imunológia a alergiológia) 61-35875704-A0007 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Andrológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická sexuológia, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Nefrológia, Neonatológia, Oftalmológia, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická gynekológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Plastická chirurgia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Neuropsychiatria, Neurológia) 51-31813861-A0008 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Pod.Biskup., (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Dermatovenerológia) 51-00607231-A0152 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Krajinská 10470/91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.  

Bratislava III

ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Oltman Marián, Bratislava-Nové Mesto, (LAMA MEDICAL CARE s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35915323-A0009 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Tomášikova 12571/50C, 83104 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Klinická imunológia a alergológia) 51-00607231-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Nové Mesto, (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) (Klinická imunológia a alergológia) 61-00165361-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, MUDr.Daniel Kuba, PhD, Bratislava-Nové Mesto, (Národná transplantačná organizácia) (Klinická imunológia a alergológia) 51-42267617-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 14, 83303 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, prof. MUDr. Mária ŠUSTROVÁ, CSc., Bratislava-Nové Mesto, (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) (Klinická imunológia a alergológia) 61-00165361-A0006 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) (Klinická imunológia a alergológia) 61-00165361-A0005 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto 6:45 - 11:15
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Next s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-31375979-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Vajnorská 1354/40, 83103 Bratislava-Nové Mesto 6:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Katarína Papšová, Bratislava-Nové Mesto, (Alergim, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44298277-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika Tehelná, Tehelná 3120/26, 83103 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0436 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 13:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0109 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto 8:00 - 13:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (IMUNOSTAR s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-50501151-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 19.02.2024 do 29.02.2024 , V dňoch 19.2. až 29.2. bude ambulancia zatvorená. Len pacienti v akútnom stave sa môžu obrátiť na MUDr. Papšovú. Ambulancia zastupujúcej lekárky sa nachádza v poliklinike na Tehelnej ulici.
v časti lekárne ,,Lekáreň Trnavské Mýto", Trnavská cesta 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Nové Mesto, (synlab slovakia s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35878151-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FN Kramáre, Limbová 5, 83305 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (PreMedix) (Klinická imunológia a alergológia) 61-51658984-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Domy Kramáre, Jelšová 3086/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pediatrická gynekológia, Pneumológia a ftizeológia, Posudkové lekárstvo, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, Tropická medicína, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia) 51-31813861-A0009 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00607231-A0129 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00607231-A0131 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00607231-A0130 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  

Bratislava IV

ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Záhor.Bystr., (IMUNO & ALERGOmed s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-36756695-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Zdravotné stredisko, Gbelská 8, 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. 7:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Karlova Ves, (MUDr. Tatiana Babalová) (Klinická imunológia a alergológia) 61-30793980-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves 8:00 - 13:00 - 0:00 - 0:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Dúbravka, (IMUNO - ALERGO s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35866837-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 1.NP účelové zdravotnícke priestory v bytovom dome, Nejedlého 3394/67,69, 84102 Bratislava-Dúbravka 7:00 - 11:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Dúbravka, (Imuline s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47215089-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Detské sanatórium, Kudlákova 1848/7, 84101 Bratislava-Dúbravka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Michal Klimik, Bratislava-Dúbravka, (MEDISA s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-36670626-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 19.02.2024 do 22.02.2024
prízemie, miestnosť č. 17-19, K Horárskej Studni 2516/14, 84101 Bratislava-Dúbravka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47236311-A0019 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves 7:00 - 15:30 - 12:00 - 12:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Dúbravka, (Unilabs Slovensko, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31647758-A0086 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Polianky 7, 84104 Bratislava-Dúbravka 6:00 - 24:00 - 24:00 - 6:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Dev.Nová Ves, (Centrum imunológie a alergológie, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35917261-A0002 ambulancia klinickej imunológie a alergológie zdravotné stredisko, Pavla Horova 6147/14, 84108 Bratislava-Dev.Nová Ves 7:30 - 13:00 - 13:00 - 13:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Dúbravka, (IMUNO - ALERGO s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35866837-A0002 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nejedlého 3394/67,69, 84102 Bratislava-Dúbravka 7:00 - 8:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47236311-A0037 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Karlova Ves, (synlab slovakia s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-35878151-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava-Karlova Ves 0:00 - 24:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-53773411-A0009 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Karlova Ves, (Lambda Life a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35848189-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 6335/8, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Dúbravská cesta, Bratislava-Karlova Ves, (Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek) (Hematológia a transfuziológia, Klinická imunológia a alergológia) 51-31771165-A0001 tkanivové zariadenie Zdravotné zariadenie, Dúbravská cesta 3484/9, 84104 Bratislava-Karlova Ves 8:00 - 19:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Dev.Nová Ves, (Centrum imunológie a alergológie, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35917261-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia zdravotné stredisko, Pavla Horova 6147/14, 84108 Bratislava-Dev.Nová Ves dnes neordinuje

Bratislava V

ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0153 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka 7:30 - 10:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Anna Valentová, Bratislava-Petržalka, (ALERGO 2010, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-45919470-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Zdravotné stredisko, Strečnianska 2975/13, 85105 Bratislava-Petržalka 8:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Imuno-alergo ambulancia AK, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35972742-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Zdravotné stredisko, Strečnianska 2975/13, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2020
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Immunopractice s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44044518-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika Petržalka, Šustekova 2422/2, 85104 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Janka Štefanovičová, Bratislava-Petržalka, (ALERGOLÓGIA, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35971011-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika Šustekova, Šustekova 2422/2, 85104 Bratislava-Petržalka 7:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (MUDr. Eva Komadová) (Klinická imunológia a alergológia) 61-30848580-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ZS Fedinova, Fedinova 3289/9, 85101 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Euromedix,a.s., Betliarska 17, Bratislava-Petržalka, (Euromedix, a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35946792-A0035 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ProCare Betliarska, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 30.08.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Klinická imunológia a alergológia) 51-31813861-A0283 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (IMUNOVA s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47393726-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 19.02.2024 do 01.03.2024 , Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ambulancia bude z dôvodu OČR od 19.2. do 1.3. zatvorená. V prípade akútnych stavov sa môžete hlásiť u zastupujúceho lekára (Pon - Štv) a mimo jeho ordinačných hodín na príslušnej pohotovosti. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vás znova v našej ambulancii!
Poliklinika Šustekova, Šustekova 2, 85104 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-44571747-A0057 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-44571747-A0055 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (MDclinic a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-44571747-A0056 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 20.11.2019
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44928998-A0008 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka 7:30 - 13:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44928998-A0009 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka 7:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Pneumomed, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-44928998-A0010 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (ImunoRescue s.r.o) (Klinická imunológia a alergológia) 61-50810596-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie poliklinika "Pneumo Alergo Centrum", Údernícka 3914/1, 85101 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Neštátna ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Lambda Life a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35848189-A0003 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Fedinova 3289/9, 85101 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (SI Medical, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia, Pediatrická imunológia a alergiológia) 61-36680478-A0013 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2023
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia, Klinická farmakológia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Pediatrická gynekológia, Pediatrická kardiológia, Pediatrická imunológia a alergiológia, Pediatrická nefrológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická reumatológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Gerontopsychiatria, Oftalmológia, Otorinolaryngológia) 51-31813861-A0010 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Janka Štefanovičová, Bratislava-Petržalka, (ALERGOLÓGIA, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 61-35971011-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Poliklinika Šustekova, Šustekova 2422/2, 85104 Bratislava-Petržalka  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-31813861-A0169 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka 7:00 - 10:00

Malacky

ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. , Malacky, (Nemocničná a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0046 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:15
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Malacky, (Nemocničná a.s.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Malacky, (MEDIX - CO, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35956968-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky 7:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Stupava, (MEDI-AS, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 51-45672342-A0005 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Hviezdoslavova 738/56, 90031 Stupava dnes neordinuje

Pezinok

ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Daniela Širolová, Modra, (Pollex s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-36822744-A0002 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Vajanského 2114/64, 90001 Modra 7:00 - 13:00

Senec

ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Senec, (Imuno - Alergo Centrum, s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 61-47127040-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Lichnerova 39, 90301 Senec dnes neordinuje