Preskočiť navigáciu

Mesto Považská Bystrica, SNP 1444

Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 5 a § 29 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. g) s poskytnutím ubytovania na určitý čas
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:23.8.2010
Miesto poskytovania:Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica, SNP 1444/35, 01707 Považská Bystrica
Telefón:

+421 424305405

Email:

zdena.danizova@povazska-bystrica.sk

Web:http://www.povazska-bystrica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdena Danižová
Poskytovateľ: Mesto Považská Bystrica
Centrum  2/3
01701  Považská Bystrica
IČO: 00317667