Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156

Druh sociálnej služby: Jedáleň
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 58
Deň začatia poskytovania:11.11.1987
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156, 02313 Čierne
Telefón:

+421 414308613

+421 910931045

+421 414308614

Email:

elarisova@vuczilina.sk

ddca@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Eva Larišová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Žarec
M. R. Štefánika  2533/13
02201  Čadca
IČO: 00632503