Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25

Druh sociálnej služby: Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností (§55 zákona 448/2008)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§55 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - opatrovník, fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzická osoba, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy
Deň začatia poskytovania:1.1.2019
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421445522962

Email:

palkovocentrum@gmail.com

peter.hutan@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Holková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb ANIMA
Jefremovská  634
03104  Liptovský Mikuláš
IČO: 00647799